Co to jest VAT?

Na to pytanie z grubsza odpowiedzieliśmy w TYM artykule ?

Czy muszę rejestrować się do VAT?

To zależy. Jeśli nie wykonujesz czynności określonych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (patrz lista poniżej) nie możesz korzystać ze zwolnienia z VAT do limitu przychodu 200 000 zł w roku (no chyba, że rozpoczynasz działalność w trakcie roku, wtedy ten limit jest liczony proporcjonalnie).

A kto nie może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Ze zwolnienia z VAT nie mogą korzystać firmy, które:

 • Dokonują dostaw:
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyłączeniem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  • nowych środków transportu,
  • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT,
  • terenów budowlanych;
 • podatników dokonujących dostawy towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
 • firm dokonujących dostaw hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
  • pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),
  • motocykli (PKWiU ex 45.4),
 • firm, które świadczą usługi:
  • prawnicze,
  • usługi w zakresie doradztwa,
  • usługi jubilerskie
  • usługi ściągania długów, w tym factoringu.

Dodatkowo ze zwolnienia nie mogą korzystać firmy, które nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.

OK, to jak się zarejestrować? 

Krok 1.

Trzeba wypełnić formularz VAT-R. Tak, tak, jest bardzo długi, nieoczywisty i uzupełnienie go jest bardzo upierdliwe, ale z tym nic nie zrobimy (no, chyba, że jesteś naszym klientem, wtedy pomożemy Ci go wypełnić ?). 

Krok 2.

Jak już przebrniesz przez formularz, musisz go złożyć w urzędzie skarbowym (papierowo (serio?) lub elektronicznie, korzystając z rządowej strony).

Krok 3.

Uzupełnij braki we wniosku. Tak, dobrze czytasz. Wniosek, który przeszedł walidację jest niekompletny. Teraz musisz zgromadzić potrzebne dokumenty. Są to:

 • tytuł prawny do lokalu
  • umowa najmu, użyczenia, akt własności;
 • jeśli lokal jest wynajęty/użyczony to potrzebujesz (pisemnej) zgody właściciela lokalu na zarejestrowanie w nim działalności (zazwyczaj w umowach najmu jest taka zgoda, więc nie potrzebujesz odrębnego pisma, ale jeśli lokal jest użyczony, to powinieneś je mieć);
 • wyciąg z ksiąg wieczystych potwierdzający własność lokalu (tak, akt notarialny nie wystarczy, nie pytajcie dlaczego);
 • i najlepsze na sam koniec: krótki opis działalności. 

Nikt (poza urzędnikami) nie wie, po co jest ten ostatni punkt, ale to jest musi have. Nie da się przejść przez rejestrację do VAT bez złożenia tego oświadczenia. 

Co ma zawierać takie oświadczenie? Opisz w nim to, gdzie będzie usytuowana siedziba, gdzie bedą sprzedawane usługi, kim będą klienci (firmy/osoby fizyczne) oraz zawrzyj informację, czy będziesz sprzedawał towary opodatkowane towarem akcyzowym. 

Tak przygotowane dokumenty wyślij do swojego urzędu skarbowego (elektronicznie lub papierowo). 

No dobra, złożyłem te dokumenty, i co teraz?

Teraz pozostaje Ci czekać. Urząd ma miesiąc na zarejestrowanie Cię jako czynnego podatnika VAT. 

Licz się z tym, że urząd może wysłać do Ciebie swojego przedstawiciela w celu sprawdzenia, czy firma faktycznie istnieje. Tak, wiemy, że jest to absurd. Warto tutaj wykorzystać to oświadczenie, o którym piszemy wyżej. Jeśli Twoja działalność będzie opierała się o handel w internecie i nie potrzebujesz do jej prowadzenia szczególnych warunków, warto to napisać, być może uchroni Cię to przed koniecznością oglądania urzędników ?

I to koniec? 

Ponownie: to zależy. Jeśli urząd otrzyma komplet dokumentów, cała weryfikacja nie wykaże żadnych uchybień to tak, dotrwałeś do końca i możesz cieszyć się statusem czynnego podatnika VAT. Jeśli coś pójdzie nie tak, urząd wezwie Cię (prawdopodobnie telefonicznie) do uzupełnienia braków.  ?

 

 

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Zrozumiałem